Predpovedanie minulosti.

Osídľovanie Oravy

 

 

Doba bronzová

-          Archeologické nálezy v okolí Polhorského hrádku dokazujú osídlenie Hornej Oravy

1265

TVRDOŠÍN

1267

ORAVSKÝ HRAD

1272

RAVIŠNÉ

VELIČNÁ

VEĽKÝ BYSTEREC

1313

MALATINÁ

1314

VYŠNÝ KUBÍN

1316

ISTEBNÉ

1320

JASENOVÁ

1325

DOLNÝ KUBÍN

VYŠNÝ  KUBÍN

1345

BZINY

1348

ZÁSKALIE

1355

MALÝ BYSTEREC

PUCOV

ZAMIANSKA DEDINA

MEDVEDZIE

LAVKOV

1363

KRAĽOVANY

1369

LEŠTINY

1370

BEŇOVÁ LEHOTA

1371

TRSTENÁ

ORAVICE

1379

MOKRAĎ

1380

NIŽNÁ

ŽAŠKOV

1381

OSÁDKA

1397

SEDLIACKA DUBOVÁ

1415

GECEL

1420

MEDZIBRODIE

PÁRNICA

ZÁBREŽ

DLHÁ

KRÁSNA HÔRKA

ZAHRABOVO

HORNÁ LEHOTA

KŇAŽIA

1438

ČIMHOVÁ

1547

DOLNÁ LEHOTA

1550

ÚSTIE

ZÁZRIVÁ

RABČA

BOBROV

SLANICA

ORAVSKÁ POLHORA

ZUBROHLAVA

-          Z rukopisnej mapy Oravy boli  už v tomto roku zaznačené ako obce.

1552

PRIBIŠ

VITANOVÁ

1554

VASIĽOVO

LOKCA

1556

BIELY POTOK

1557

NÁMESTOVO

PODBIEĽ

1558

LIESEK

KRIVÁ

JABLONKA

1559

ORAVSKÝ PODZÁMOK

1564

RABČA

SLANICA

BOBROV

BABÍN

CHLEBNICE

1566

SUCHÁ HORA

BUKOVINA

1567

ZÁBIEDOVO

SRNIE

1580

KLIN

ŤAPEŠOVO

BREZOVICA

1582

JELŠAVA

1588

JASENICA

PODVLK

ORAVKA

POLHORA

ZUBROHLAVA

HRUŠTÍN

PEKELNÍK

POSDSKLIE

1589

BREZA

1590

KRUŠETNICA

HLADOVKA

-          Pôvodné meno bolo Jelešnia , pravdepodobne podľa názvu potoka. Meno podľa šoltýsa Krištof Hlad z Nižnej

1592

VYŠNÝ ŠTEFANOV

1593

HARKABÚZ

POKRÝVAČ

HABOVKA

ZUBEREC

1598

HLADOVKA

1600

LOMNÁ

VAŇOVKA

VAVREČKA

1604

HORNÁ ZUBRICA

1607

HÁMRIČKY

1608

MALÁ LIPNICA

1609

OSADA

1614

CHYŽNÉ

DOLNÁ ZUBRICA

1615

ZAKAMENNÉ

-          25,júla vzniká vzniká Kamenské podľa Kamenného vrchu , do roku 1686

1616

RABČICE 

-          Ramzovci sa osvedčili ako šoltýsi pri založení Rabče. Preto Jakuba z tohto roku poveril Juraj Thurzo založením osady Rabčice, ktorá sa označovala ako NOVÁ RABČA, alebo HORNÁ RABČICA

1629

SIHELNÉ

-          13. Augusta zemepán Gašpar Illésházy  povolil Ramzovcom a Nováčikovcom založiť osadu Sihelné

-          Je odvodený od slova sichla, ktorá ma dva významy: kosodrevina, alebo mladý smrekový či jedľový les

1643

BYSTRÁ-ORAVICE

1647

MUTNÉ

VESELÉ

1663

BEŇADOVO

1664

DÚLOV

1691

NOVOŤ

-          11.júna  Pôvodný názov Ďurkov/Jurkov/

-          Premenovaná 1712 na Novoť

1731

ORAVSKÁ LESNÁ

-          23.júla

-          Ján Mutňanský /Erdúcky/ zakladá Erdútku

1761

NOVOŤ