Predpovedanie minulosti.

Dejiny

 

Dejiny Námestova a Oravy som rozdelil po jednotlivých storočiach.

 

 

 

 

 

Dejiny tvoria živý odkaz minulosti a sú bohatým žriedlom informácií pre všetkých, ktorí s úctou spomínajú na predošlé časy, keď generácie našich predkov v ťažkých životných podmienkach, každodennou tvrdou prácou bojvali o prežitie v tomto nehostinnom kraji.    Preto nech naše poznanie dejín aj prostredníctvom týchto informácií rozšíria a upevnia náš vzťah k našemu rodnému mestu a Orave, ktoré nám tak prirástli k srdcu. Mojim zámerom je možno vyvolať u mladých ľudí snahu pátrať po stratených stopách našich predkov.  Aby sme mohli pátrať po naších námestovských a oravských dejinách, musíme poznať však aj dejiny Slovenska.

      

        Za pomoc ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli akýmkoľvek spôsobom pri získavaní informácií. Prípadné omyly, ktorých sme sa dopustil, sú spôsobené našou nevedomosťou, úrovňou poznania problematiky a nedostatočnými podkladmi. Verím, že tieto informácie budú nápomocné všetkým, ktorých zaujímajú dejiny a chcú pre verejnosť naďalej rozvíjať úroveň poznania našej jedinečnej histórie.

 

 Miroslav Hajdučík

 

Pôvod informácií

Literatúra

 1. Peter Huba: Námestovo monografia. Vydavateľstvo Neografia, Martin 1992
 2. Peter Huba: Tvrdošín. Vydavateľstvo Neografia, Martin 1993pre MsÚ v Tvrdošíne
 3. Peter Huba a kol.: Vasiľov, Vydavateľstvo Peter Huba, Dolný Kubín 2004
 4. Jozef Mlynarčík: Lokca /1496/ 1552-1996. Vydavateľstvo Gradus, Martin1996
 5. Eva Kuriaková: 400 rokov Zubrohlavy. OSCR-PaCR, Dolný Kubín 1988
 6. RNDr. Dušan Karaska: Zborník oravského múzea 2002 XIX . Vydalo Oravské múzeum D.Kubín ,  Tlačiareň Vrábel 2002
 7. Milan Mikláš a Peter Huba: Premeny Oravy. Vydalo vydavateľstvo Osveta, Martin 1985 pre Oravské múzeum
 8. Marián Grígeľ: Štyri storočia rodu. Tlačiareň Kubík, Námestovo 2001
 9. Vladimír Kolada: P.Ján Chryzostom Bardys, OFM. Tlačiareň Kubík, Námestovo 2006
 10. Matej Andráš: Severné hranice Slovenska, Vydavateľstvo KUBKO GORAL, Bratislava 2007
 11. Obec Rabčice: Rabčice -  monografia, Tlačiareň Kubík, Námestovo 2006 ISBN 80-969558-6-1
 12.  

 

Web stránky

 1. https://www.limitamince.sk/
 2. https://platenictvo.webnode.sk/
 3. Z cirkevných dejín Trstenej.
 4. Vývoj štátneho územia a hraníc Slovenska

 

Ďakujem

Za  tipy a príspevky

 1. ing. Karolovi Kurtulíkovi  za príspevok  1