Predpovedanie minulosti.

Sčítanie obyvateľov

Objavenie archívnych záznamov z roku 1715 ma potešilo a milo prekvapilo. Niektoré rody žijú v Námestove dodnes.

 

ROK 1715 - klikni tu 

 

 

  

Obyvatelia mesta Námestova: Paulus Serenyak ; Romanus Zacsik ; Jacobus Kraszulya ; Martinus Sztancsek ; Andreas Belka ; Mathias Cservienka ; Michael Siposs ; Martinus Krsak ; Martinus Tomkolcsik ; Andreas Zarustyak ; Joannes Zacsik ; Andreas Zarustyak ; Thomas Frastya ; Paulus Kubiricsak ; Joannes Szopcsak ; Georgius Kubiricsák ; Andreas Danielacsik ; Michael Jurinak ; Joannes Simrak ; Michael Kocsutyak ; Michael Motastyak ; Thomas Kubany ; Mathias Hapanesik ; Andreas Hrcska ; Jacobus Mikusicsak ; Andreas Kubiricsak ; Joannes Kovács ; Andreas Madlenak ; Michael Kadlecsik ; Joannes Ulicsny ; Mathias Szpircsak ; Michael Gencsik ; Thomas Pascsik ; Mathias Gemzik ; Jacobus Drobnik ; Georgius Gyardlik ; Michael Gemzik ; Adamus Choly ; Adalbertus Czklar ; Michael Chamula ; Martinus Svecz ; Paulus Svecz ; Sebastianus Kubiriczak ; Andreas Motostik ; Thomas Czepik ; Andreas Pavfcsik ; Mathias Huszarcsik ; Thomas Tomasicza ; Simon Hrabek ; Michael Kolada ; Andreas Gymnak ; Martinus Pafcsik ; Georgius Hrobarik ; Andreas Szlepcsak ; Georgius Medviedik ; Martinus Durkalik ; Georgius Krupcsik ; Martinus Szmatana ; Mathias Kalamuka ; Adalbertus Bracha

 

 

ROKY  1869, 1870, 1890, 1900 a 1910

Niekoľkohodinové hrabanie sa v Maďarských archívoch mi prinieslo svoje ovocie. Sčítanie obyvateľov z rokov 1869, 1870, 1890, 1900 a 1910 ma prekvapilo a určite Vám prinesie zaujímavé zistenia. Nemal som dostatok času pohrať sa s Maďarčinou, takže preklady  sú už na Vás. Na pochopenie niektorých údajov netreba preklady.

 

 

občania-muži, ženy, spolu, vojak

bydlisko v zahraničí - muži, ženy, spolu, vojak

Vedeli ste, že:

 

 • v roku 1869 medzi najväčšie  Oravské obce a mestá patrili

 1. Jablonka 3 151 obyvateľov
 2. Lipnica    2 671 ob.
 3. Zázrivá   2 592 ob.

Dnešné okresné mestá mali počet obyvateľov: Dolný Kubín 1 501 ob., Námestovo 1 725 ob. a Tvrdošín 1 818 ob.

 

 • v roku 1880 medzi najväčšie  Oravské obce a mestá patrili

 1. Jablonka 3 125 obyvateľov
 2. Lipnica    2 828 ob.
 3. Zázrivá   2 441 ob.

Dnešné okresné mestá mali počet obyvateľov: Dolný Kubín 1 540 ob., Námestovo 1 911 ob. a Tvrdošín 1 790 ob.

 

 • v roku 1890 medzi najväčšie  Oravské obce a mestá patrili

 1. Jablonka 3 243 obyvateľov
 2. Lipnica    2 963 ob.
 3. Zázrivá   2 696 ob.

Dnešné okresné mestá mali počet obyvateľov: Dolný Kubín 1 600 ob., Námestovo 1 940 ob. a Tvrdošín 1 758 ob.

 

 • v roku 1900 medzi najväčšie  Oravské obce a mestá patrili

 1. Jablonka 3 002 obyvateľov
 2. Lipnica    2 929 ob.
 3. Zázrivá   2 920 ob.

Dnešné okresné mestá mali počet  obyvateľov: Dolný Kubín 1 667 ob., Námestovo 1 786 ob. a Tvrdošín 1 756 ob.

 

 • v roku 1910 medzi najväčšie  Oravské obce a mestá patrili

 1. Zázrivá   3 023 obyvateľov
 2. Trstená  2 808 ob.
 3. Jablonka 2 710 ob.

Dnešné okresné mestá mali počet obyvateľov: Dolný Kubín 1 810 ob., Námestovo 1 572 ob. a Tvrdošín 1 593 ob.

 

 

 

 

 • Dolný Kubín okres mal 29 obcí - Alsókubíni járás
 • Námestovo okres mal 26 obcí - Námesztói járás
 • Trstená okres mal 22 obcí - Trsztenai járás 
 • Oravský hrad okres mal 19 obcí - Vári járas

 

 Rok 1910 - podľa národností

 

ROK  1940

Zoznam obcí okresov Námestovo  a Trstená

názov obce

počet domov

počet obyvateľov

Babín

177

790

Benadovo

80

435

Bobrov

287

1309

Breza

198

1120

Erdútka

483

2684

Hruštín

335

1627

Jasenica

163

1026

Klin

211

1066

Krušetnica

163

823

Lokca

211

1195

Lomná

162

830

Mutné

398

2074

Námestovo

337

1804

Novoť

369

1794

Polhora

394

1952

Rabča

349

1848

Rabčice

221

1107

Sihelné

196

956

Slanica

177

805

Ťapešovo

77

337

Vaňovka

56

284

Vasiľov

85

443

Vavrečka

112

647

Veselé

446

2185

Zákamenné

460

2375

Zubrohlava

196

946

názov obce

počet domov

počet obyvateľov

Brezovica

151

690

Bukovina-Podsklie

193

871

Chyžné

264

1221

Čimhová

73

284

Dolný Štepanov

71

313

Habovka

191

755

Hámry

57

166

Harkabúz

71

322

Hladovka

137

557

Horný Štepanov

82

419

Jablonka

590

2891

Krásna Hôrka

124

571

Liesek

300

1111

Medvedzie

68

278

Nižná

206

933

Nižná Lipnica

622

3274

Nižná Zubrica

216

1018

Oravka

179

776

Oravský Biely Potok

165

616

Osada

135

547

Pekelník

294

1360

Podbiel

196

771

Podvlk

319

1525

Srnie

105

556

Suchá Hora

179

739

Trstená

448

2362

Tvrdošín

346

1626

Ústie nad Oravou

246

1280

Vitanová

202

778

Vyšná Lipnica

369

1885

Vyšná Zubrica

365

1673

Zábidovo

131

544

Zemianska Dedina

34

139

Zuberec

203

823

nezaradené