Predpovedanie minulosti.

13. storočie

 

•        Orava bola kráľovským majetkom "praedium regulum" od vzniku Uhorského štátu do polovice 16. storočia

•        Na celej Orave žilo približne 2 000 obyvateľov

•        V tom čase  boli na Orave štyri osady s hradom, ktoré udržiavali spojenie so susednými oblasťami. Z Krakowa cez Nový Targ a na Oravu viedla stará obchodná cesta.

•        Donačnou politikou sa mnohé osady dostali do rúk príslušníkov šľachty cudzieho, alebo domáceho pôvodu

•        V polovici storočia sa na  Orave začalo storočné trápenie ľudu na postavení múrov Oravského hradu na mieste dreveného hrádku

•        Ťažisko osídlenia tvorila dolná Orava. Menej osídlenou bola enkláva v blízkosti colnej stanice v Tvrdošíne. Tadiaľto prechádzala dôležitá komunikácia do Poľska

 

 

1222 - 1370

            •        Orava patrí do Zvolenskej župy a prvým županom bol Detrik z rodu Pilis. V tomto období boli na Orave 2 rímsko-katolícke   farnostivo Veličnej a Tvrdošíne.

 

1222

            •       Šľachta v dnešnom ponímaní ako trieda, začala vznikať v Uhorsku prvých desaťročiach 13. storočia. Postupným oslabovaním moci kráľa sa  príslušníci privilegovaného stavu snažili z jeho moci vymaniť už aj tým, že začali unikať jurisdikcii hradných županov. Ich snaha bola vypočutá vydaním Zlatej Buly Ondreja II. z roku 1222, ktorá uzákonila výlučne panovníkovo právo rozhodovať o majetkových záležitostiach šľachty, čo viedlo k definitívnemu okliešteniu a oslabeniu moci hradných županov. V tomto čase sa začala formovať skupina majetnej šľachty, ktorá už nebola povinná napríklad sa zúčastňovať na zahraničných výpravách, ale sama mohla vlastniť veľké družiny vojakov.

 

 

1264

•        Z listiny vydanej kráľom Belom IV. Arpádovcom 11.4.1264 sú známe povinnosti a ťarchy, ktoré boli uvalené na ľud liptovsko-oravský

•        Prvý listinný dôkaz o stopách pláteníctva na Orave

 

1267

•        Oravský hrad sa spomína prvý krát v listinách a bol pravdepodobne sídlom župného úradníka, ktorý spravoval územie

•        Kráľ Belo IV. Prevzal hrad od Mika Balaša výmenou za Žilinu, Varín a Sučany a stal sa kráľovským majetkom

•        Oravský hrad sa potom   stal na niekoľko storočí molochom, ktorý pohltal všetko, čo Orava urodila a pracovné ruky utvorili. Preto bola Orava tak kultúrne a hospodársky zaostalá.

•        Sa datuje  názov Orava vo forme Arva

 

1271

•        Územie Oravy z administratívnej stránky spočiatku patrilo do Zvolenského komitátu ako jeden z jej dištriktov, teda obvodov.

 

1298

•        Osídľovanie severného Uhorska ovplyvnilo zasadanie Krajinského snemu zvolaného Ondrejom III.

•        Článkom 70 zákona sa povoľovalo právo slobodného sťahovania poddaných a na Oravu prišlo mnoho nových kolonistov.

•        Zakladanie osád sa konalo na zvykovom slovanskom a nemeckom práve

•        Oravský hrad patril územiu Matúša Čáka trenčianského, po ňom sa dostal do rúk magistra Donča

Diskusná téma: 13. storočie

Neboli nájdené žiadne príspevky.