Predpovedanie minulosti.

11. storočie

 

•        Na  Slovensku  obiehali  peniaze   denárovej  meny  (11.  až začiatok  14.storočia)

•        Boleslav Chrabrý sa na dlhší čas zmocnil územia severného Slovenska, čo sa týkalo aj Oravy

•        Orava patrila v mladšom období do Nitrianskeho archidiakonátu, ktorý začal pravdepodobne existovať od polovice storočia

•        Obdobie 11. Až 13. Storočia bolo príznačné tým, že panovník solu s pôdou daroval aj tzv. regále, t.j. výsady, do ktorých patrilo aj loviť zver. Zakazovalo sa loviť poddaným a pri chytení pri pytliactve  bola pokuta 3 zlaté. Bola to veľká pokuta, lebo ak mal želiar však majetok 3 zlaté, bol preradený do stavu sedliakov

 

1 000

•        Zásluhou Štefana I. vzniká Ostrihomské arcibiskupstvo, ktorého súčasťou sa stalo takmer celé územie dnešného Slovenska

 

1029

•        Sa uhorský kráľ Štefan I. zmocnil Nitranska a tým aj územia severného Slovenska a definitívne sa presadil uhorský vplyv

•        Územie Oravy sa stalo na istý čas súčasťou komitátu Nitra

•        Územie Oravy sa pravdepodobne začleňuje do Uhorska ako jeden z posledných regiónov na severnej hranici kráľovstva

Diskusná téma: 11. storočie

Neboli nájdené žiadne príspevky.