Predpovedanie minulosti.

Najstaršia mapka Horného Uhorska z roku 1550

 

Z roku 1550 pochádza prvá známa mapa čisto slovenského územia. Vypracovali ju kráľovský komisári Kraiser a  Milaver. Mapa zobrazuje územie hornej Oravy.

Na mapke sú zakreslené obce "Pagus Polhora, Rapcia/Rabča/, Zubraczlaua/Zubrohlava/, Dubrowes/Bobrov/. Soľný prameň je znázornený ako "Puteus salsus intra fines possesssiones Rapcia" - slaná studňa na konci obce Rabča. Rabčice ešte nie sú zaznamenané, iba prázdne miesto vedľa rabčanského chotára označené ako "Planices apta pro inclyta possessione" planina/vyklčované miesto/ pripravené pre novú obec. Oproti Bobrovu sa nachádza Pagus Slanicia/Slanica/, cez ktorú preteká Rivulus Osada/Osada/, pri potoku tečúcom od Jablonky. Nad soľným prameňom je znázornená Babia hora a na východ od nej kopce, o ktorých je uvedené: "In istis montibus aurum, argentum, plumbum et aes aliaque metalla repperite est", čiže: v týchto vrchoch sa nachádza zlato, striebro, olovo a iné kovy.

Najstarší zachovaný mapový obraz celého Slovenska

Najstarší zachovaný mapový obraz celého Slovenska je na mape Uhorska "Tabula Hungariae", ktorú zostavil roku 1513 talian Lazar Roseti, sekretár ostrihomského arcibiskupa. Mapa bola vydaná až po jeho smrti roku 1528. Nemá však sieť zemepisných súradníc. Historici sa rozchádzajú v názore na mierku, ktorá je 1:1 093 000 alebo 1:1 200 000. Kresba situácie je pootočená o 45 stupňov, čomu sa pripisujú aj chyby neskorších autorov vychádzajúcich z tejto mapy. Ako prvá zachytáva asi 260 slovenských miest, hradov a dedín, väčšina názvov je napísaná v slovenčine. Obsahuje niekoľko nepresností, napríklad v spojení niektorých riek (Váhu s Popradom a pod.). Je prvá, ktorá správne zachytáva tok Dunaja a jeho riečnu sieť.

Mapy dokážu priblížiť ľudí a národy, vedia ale aj roznášať nenávisť.

 

Kto má záujem, skúste si prosím bez emócií a bez ideologického nánosu v mysli pozrieť túto stránku: MAPY UHORSKA A SLOVENSKA. Mapy sú zozbierané z netu zväčša z maďarských zdrojov a nachádzajú sa tu tiež linky na ďalšie stránky o Uhorsku a Slovensku v ňom. Mapy niekedy rozprávajú viac ako slová. Aj týmito mapami, v ktorých dýchajú naši predkovia, prosím o premýšľanie bez rýchlych súdov. Kto má záujem o originalitu zdroja, pozrite si linky.

 

Diskusná téma: Mapy

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Fotogaléria: Mapy

Táto fotogaléria je prázdna.

Vyhľadávanie

Kontakt

Miroslav Hajdučík 0903 04 04 64

Anketa

Páčia sa Vám moje stránky?

Sú dobré (2 766)
63%

Sú super (1 604)
37%

Celkový počet hlasov: 4370