Predpovedanie minulosti.

Kostol

 

      Cirkevne Námestovo patrilo najskôr pod Trstenú. Najstarší záznam o tom je z roku 1555 z vizitačného protokolu trstenskej fary, kde sa prvý raz spomínajú povinnosti obyvateľov Novej vsi (Námestova) voči trstenskému farárovi.Na konci 16. storočia Juraj Thurzo, zemský pán, zriadil protestantskú faru v Lokci. Vtedy sa Nová ves – Námestovo dostalo cirkevne pod správu lokčianského protestantského farára. Tento stav trval do roku 1612.

     Z podnetu samotných obyvateľov Námestova, hlavne jeho šoltýsov ale i superintendenta Eliáša Lányho, ktorý roku 1611 vizitoval lokčianskú faru a farár sa mu sťažoval, že vzdialené osady si nedostatočne plnia náboženské i hmotné povinnosti voči farárovi, sa zemský pán Juraj Thurzo rozhodol na sviatok sv. Petra a Pavla roku 1612 zriadiť protestantskú faru v Námestove.Či v tom čase bola v Námestove nejaká kaplnka alebo modlitebňa nevieme, ale Juraj Thurzo nariadil námestovcom postaviť kostol, faru a školu. Kostol mali stavať podľa vzoru farského kostola v Lokci. K novovzniknutej fare boli z lokčianskej farnosti odčlenené osady: Jasenica, Vavrečka, samotné Námestovo a Rabča. Od trstenskej fary boli pričlenené: Slanica, Bobrov, Zubrohlava, Stará Rabča – Rabčice, Polhora.

     Prvým námestovským pastorom bol Ján Neborovini. Tento bol superintendentom hodnotený ako vzdelaný a múdry pastor. V Námestove bol do roku 1645. Za jeho pôsobenia bol v roku 1635 postavený drevený kostol. Bol to jednoloďový kostol, ktorý už pri výstavbe priestorovo nevyhovoval. Tento pred rokom 1655 obyvatelia Námestova predali do Pucova. V miestnej kronike je zaznamenané, že ľud tejto obce ho „odniesol, keďže nemal na to ťažný dobytok“. Prvé písomné záznamy o výstavbe nového kostola pochádzajú z rokov 1655 – 1658. Bola to kaplnka, ktorá dnes slúži ako vstup do kostola. Neskôr bol viackrát prestavaný a rozšírený, hlavne po veľkom požiari na konci 18. storočia. Po Jánovi Neborovini nastúpil Štefan Boczko, ktorý tu pôsobil do roku 1672 a nešťastne sa zapojil do tzv. Pikovho povstania. Potom pred trestom utiekol do Sedmohradska. V roku 1672 po prvýkrát námestovskú faru obsadil katolícky kňaz, ale už v roku 1678 faru znova obsadil protestantský pastor za pomoci Thökölyho kurucov. V rokoch 1672 až 1678 katolíckemu kňazovi Róbertovi Chmeľovskému vypomáhali jezuitskí kňazi z lokčianskj farnosti. V roku 1706 bol v Námestove protestantský pastor Jastrabini Fabianus. Posledným protestantským pastorom v Námestove bol Juraj Pixiades. Faru v Námestove definitívne obsadili katolícki kňazi v roku 1711.

Vo fotogalérii sa nachádzajú dobové fotografie a zaujímavé sú fotografie z katakomb pred kostolom z roku 2010.

Fotogaléria: Kostol

/album/fotogaleria-kostol/a10-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/a21-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/a27-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/repr-husicka-r-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/katakomby-pod-kostolom-1-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/katakomby-pod-kostolom-2-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/katakomby-pod-kostolom-3-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/katakomby-pod-kostolom-4-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/katakomby-pod-kostolom-5-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/katakomby-pod-kostolom-6-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/katakomby-pod-kostolom-7-jpg/
/album/fotogaleria-kostol/katakomby-pod-kostolom-8-jpg/

Diskusná téma: Kostol

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Vyhľadávanie

Kontakt

Miroslav Hajdučík 0903 04 04 64

Anketa

Páčia sa Vám moje stránky?

Sú dobré (2 768)
63%

Sú super (1 608)
37%

Celkový počet hlasov: 4376